Податки
Консультації

Податок на виведений капітал в «Дія-Сіті» – податок не тільки на дивіденди

Інструкція по розрахунку та перевірці (аудиту) бази оподаткування податком на виведений капітал «Дія-Сіті»

Photo of author
Konstantin Krasnoukhoff

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

 • Дивиденди (особам, що не є резидентами «Дія-Сіті» на особливому статусі)
 • Деякі витрати
 • Деякі операції (переважно по руху коштів за «касовим методом»)
 • Деякі податкові різниці

ВИТРАТИ (9%)

 • Членські (вступні) та/або цільові внески грошовими коштами іноземним (міжнародним) організаціям та установам понад 300 ПМ на 1 організацію (ПКУ 135.2.1.7)
 • Безоплатне надання коштів*/майна (робіт, послуг) неприбутковим організаціям (ПКУ 135.2.1.8-135.2.1.81):
  • закладам освіти в Україні понад 1% від виручки за попередній рік
  • іншим понад 0,5% від виручки за попередній рік
 • Безоплатне надання коштів*/майна (робіт, послуг) будь-яким фізичним та юридичним особам, що не резидентами Дія-Сіті, крім (ПКУ 135.2.1.6-135.2.1.7):
  • використання під час рекламних (маркетингових) заходів в межах 2 ПМ на одиницю розповсюдження
  • що оподатковані/звільнені/не оподатковуються ПДФО
  • неперсоніфікованих додаткових благ для спеціалістів платника податку
 • Вартість втраченого майна за відсутності звернення до поліції або винних осіб (у частині, що >5% вартості однородної групи ТМЦ) (ПКУ 135.2.1.6)
 • (Сумнівні борги) Вартість продажу товарів (робіт, послуг) будь-яким особам – що не є платниками податку на прибуток, неприбутковими організаціями або резидентами Дія-Сіті на особливих умовах – у разі оплати пізніше 365 днів від моменту продажу (ПКУ 135.2.1.10), крім:
  • подання до суду (відтерміновується на строк до спливу 3-х місяців після рішення)
  • впливу форс-мажорних обставин, підтверджених документально (відтерміновується на строк дії таких обставин)
 • Витрати від списання та/або прощення боргів непов’язаних осіб, що не є резидентами Дія Сіті на особливих умовах (ПКУ 135.2.1.7), крім списання:
  • внаслідок закінчення терміну позовної давності
  • боргів фізичних осіб, що оподатковані/звільнені/не оподатковуються ПДФО

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ (9%)

Оплата коштів чи передання майна):

 • за придбання товарів (робіт, послуг, крім роялті) /без ПДВ/ у платників єдиного податку (на дату оплати та/або* на дату отримання) понад 20% починаючи з 2025 року (для 2024: 50%) суми витрат за даними фінансової звітності (операційної + фінансової + інвестиційної діяльності) за попередній* фінансовий період (ПКУ 135.2.1.15)
 • за придбання робіт (послуг) у нерезидентів (ПКУ 135.2.1.9.4, 137.10.42) із перевищенням кінцевого строку отримання робіт (послуг) для імпорту послуг або пізніше 365 днів після надання авансу /дотримання строків на рівні етапів робіт/ або у разі придбання робіт (послуг) для перепродажу за кордоном – якщо кошти від реалізації надходять пізніше 365 днів після оплати постачальнику (агенту) та за винятком:
  • придбання електронних послуг на умовах підписки
  • подання до суду (відтерміновується до спливу 3-х місяців після рішення суду)
  • впливу форс-мажорних обставин, підтверджених документально (відтерміновується на строк дії таких обставин)
 • Виплата роялті на користь (ПКУ 135.2.1.12- 135.2.1.13):
  • інститутів спільного інвестування
  • інших осіб, що не є резидентами Дія-Сіті на особливих умовах, у сумі, що перевищує 4% від виручки (без доходу від роялті), крім виплат на користь фізичних осіб, з яких утримано ПДФО
  • «офшорних» нерезидентів
  • нерезидентів, у яких роялті не оподатковується в країні резиденції
  • нерезидентів, що не можуть підтвердити право на отримання роялті
  • нерезидентів за об’єкти, право на які вперше виникло у резидента України /висновок/
 • Оплата штрафів, пені, неустойки, відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди) на користь «офшорних» нерезидентів (ПКУ 135.2.1.9.2)
 • Оплата (передання майна) платником податку–комісіонером нерезидентам за агентськими договорами понад суми, що були попередньо надані такими нерезидентами (ПКУ 135.2.1.11)
 • Надання позики пов’язаній особі, що не є резидентом Дія Сіті (ПКУ 135.2.1.7)
 • Надання позики особі, що не є резидентами Дія Сіті на особливих умовах, яка залишається непогашеною більше 12 календарних місяців після її видачі або відповідає критеріям безнадійної заборгованості, крім:
  • позик працюючим спеціалістам платника податку відповідно до положень колективного договору або за рішенням органу управління до моменту їх звільнення* (ПКУ 14.1.11, 135.2.1.7)
  • у разі подання до суду, але (відстрочується) на термін до спливу 3-х місяців після рішення суду (ПКУ 137.10.4-1) впливу обставин непереборної сили, підтверджених документально, але (відстрочується) на термін дії таких обставин
 • Виплата доходу учасникам спільної діяльності понад суму внесків (ПКУ 135.2.1.3)
 • Податки на безнадійну заборгованість відшкодовуються у разі її погашення після сплати податку (ПКУ 137.10.5)

ОПЕРАЦІЇ ІЗ ФІНАНСУВАННЯ (9%)

 • Сплачені проценти (у т.ч. включені в тіло позики), комісії, інші винагороди, відшкодування, штрафи, пені за договорами позики від (ПКУ 135.2.1.4-135.2.1.5, 135.2.1.9.1):
  • резидентів України (крім банків чи інших резидентів Дія-Сіті)
  • пов’язаних осіб-нерезидентів
  • «офшорних» нерезидентів
  • нерезидентів, якщо сума позики в 3,5 рази перевищує власний капітал (крім позик від міжнародних фінансових організацій та під державні гарантії)
  • нерезидентів, якщо позики не були отримані на рахунки в Україні
  • нерезидентів, якщо позики не були використані на придбання майна, яке знаходиться або імпортується в Україну
  • але крім основної суми позики, фінлізінгу та платежів «вбудованих» до контрактів на поставку майна (робіт, послуг) (ПКУ 141.91.2.4)

ІНВЕСТИЦІЇ ТА КОШТИ (9%)

 • Сума коштів, перерахованих на рахунки платника за кордоном (ПКУ 135.2.1.16) (звільняються від повторного оподаткування)
 • (Оплати іншим нерезидентам) Вкладання коштів/майна в об’єкти інвестицій за кордоном (утримання філії, постійні представництва, придбання майна тощо), крім (ПКУ 135.2.1.9.3):
  • придбання майна у нерезидента без перевищення кінцевого строку його отримання після надання авансу постачальнику (комісіонеру, повіреному) при імпорті, але в будь-якому разі не більше 365 днів від дня надання авансу
  • торгівлі майном без його ввезення в Україну за умови, що кошти від продажу надходять до українських банків не пізніше ніж за 365 днів від дати оплати постачальнику
  • придбання нематеріальних активів
 • Внески до статутного капіталу, у спільну діяльність та у довірче управління особам, що не резидентами Дія-Сіті на особливих умовах (ПКУ 135.2.1.14)

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ (18%)

 • Коригування за звичайними правилами трансфертного ціноутворення (при обороті понад 150 млн. грн.) із правом заліку податку, сплаченого в іншій країні, в межах базової ставки, та без утримання податку на репатріацію дивідендів з таких сум* (ПКУ 141.9-1.3)
 • Прибуток контрольованих іноземних компаній (КІК) (ПКУ 141.9-1.4.)

ІНШІ ПОДАТКОВІ ПРАВИЛА

 • Операції в іноземній валюті – оцінюються по курсу за першою подією, яка визнається об’єктом оподаткування.
 • Виплати у формі, відмінній від грошової, потребують визначення та застосування звичайної ціни (без врахування іноземних податків на доходи з таких сум) /якщо не визначено, податковий орган може визначати ціну без можливості оспорювання/
 • Зарахування зустрічних вимог, відступлення права вимоги чи переведення боргу за операціями, які у разі оплати є об’єктом оподаткування (ПКУ 137.10.7)
 • Зарахування сплачених іноземних податків на доходи здійснюється за кожною операцією (ПКУ 137.10.1) /філії, дивіденди, роялті/

Давайте обсудимо, як ми можемо допомогти?

Зв'язатися з нами (проста консультація безкоштовно)

Як до вас звертатися?
Вкажіть коректний імейл
Вкажіть коректний телефон
@
Вкажіть коректний нік Телеграм
Дякуємо, ваше повідомлення отримано нами!
Вибачте, ви вказали недійсний імейл
Вибачте,, трапилася непередбачувана помилка... :(

Часто запитувані питання

За замовчанням, ми тримаєму всю інформацію конфіденційною, так як ви дотримуємося найвищих етичних стандартів аудиторської професії. Якщо ваше питання потребує підвищених гарантій, ми можемо оперативно надати вам Угоду про нерозголошення, підписану з нашої сторони в скані або в паперовій копії. Просто повідомьте нам точну назву компанії та її юридичну адресу, щоб ми підготували її. Або, ви можете надіслати нам ваш шаблон такої Угоди для підписання. Підпис з вашого боку не потрібний для початаку нашої роботи.

Наш гонорар завжди залежить від часу, що, як очікується, буде витрачено на виконання проєкту плюс витрати на відрядження. Погодинні ставки починаються від 25 Євро (40-60 в середньому) в залежності від типу послуги, зайнятих фахівців, нашої поточної зайнятості, спросу/пропозиції на ринку та інших факторів. Будь-ласка, сконтактуйте з нами, надавши нам якомога більше підробиць про ваше питання, і ми повернемося до вам з нашою індивідуальною пропозицією.

Будь-ласка, задайте ваше питання через форму зворотнього зв'язку на цій сторінці.
Підпишіться на наші канали або розсилку!
Вкажіть, як до вас звертатися
Вкажіть коректний імейл
Дякуємо, ваші дані отримані нами!
Вибачте, це недійсний імейл
Вибачте, трапилась непередбачена помилка... :(